Skip to main content

Forum for sjø- og jordkabelteknologi

Forum for sjø- og jordkabelteknologi ble i årsmøtet 16.bebruar 2024 besluttet nedlagt, og er ikke registrert mer i Brønnøysund.

Nettsiden vises ennå som historikk.

Slik forblir Strypefjellet med sjø- og jordkabelløsning.

Slik forblir Strypefjellet
med sjø- og jordkabelløsning.

Slik blir Strypefjellet i Etne om 420kv høyspentmaster kommer.
Slik blir Strypefjellet i Etne
om 420kv høyspentmaster kommer.
Strypefjellet i Etne
Strypefjellet i Etne
Strypefjellet i Etne
Strypefjellet i Etne

Formål

FSJT er en partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å få endret og forbedret lover, forskrifter og regelverk, herunder Stortingsmeldinger m.m., slik at installasjon av sjø- og jordkabler i 300kV og 420kV transmisjonsnett i Norge blir prioritert høyere enn installasjon av tradisjonelle høyspentlinjer, og at man for fremtiden unngår rasering av norsk natur, fauna, dyre- og fugleliv, og man skal prioritere landskapsvern og kulturverdier i naturen.

Fokus

Forum for sjø- og jordkabelteknologi ble etablert 07.03.2022 av medlemmene i Teknisk Gruppe i Etne og sammen med lokale politikere i flere kommuner.

FSJT arbeider for at NVE og Statnett skal som 1. prioritet fullt utrede, øke, forbedre og innføre løsninger til generell sjø- og jordkabel teknologi for 300kV og 420kV transmisjonsnett i Norge, slik at NVE og Statnett får retningslinjer fra Stortinget om at sjøkabel løsning skal være 1. prioritet i sjø, fjorder og store vann som er i nærheten, og tilsvarende jordkabel løsning gjennom tunneler, langs veier, naturskjønne og bevaringsverdige områder, og gjennom tettbygde boligstrøk.

Forumets målgruppe er spesielt Stortingsrepresentanter, Energi & Miljøkomiteen, Regjeringen og Stortinget.

FSJT arbeider bl.a. også for at det skal installeres sjø- og jordkabel løsning i deler av 420kV overføringen mellom Blåfalli i Kvinnherad til Gismarvik i Tysvær.

Se vår Facebookgruppe:
Nei til monstermaster i Etne/Skånevik og Etnefjella | Facebook

For mer informasjon se følgende nettsider hos NVE og Statnett:

Strypefjellet i Etne
Strypefjellet i Etne
Strypefjellet i Etne
Strypefjellet i Etne