Allianser

Allianser er definert institusjoner, foreninger, organisasjoner, forum, politiske partier lokalt, fylkesvis eller sentralt, kommuner og fylkeskommuner,  næringsforeninger m.m. som støtter formålet med Forumet.

FSJT allianser 2023:

  • Vindafjord SV

FSJT allianser 2022:

  • Haugesund Turistforening.
  • Hordaland Rødt
  • Etne Venstre
  • Etne FRP

Ønsker du som organisasjon, forening eller firma å bli med i allianser med FSJT, kan det betales inn til konto nr. 3626 34 59541, Forum for sjø- og jordkabelteknologi. Årlig kontigent for allianser er 1000 kr.