Skip to main content

Allianser

Allianser er definert institusjoner, foreninger, organisasjoner, forum, politiske partier lokalt, fylkesvis eller sentralt, kommuner og fylkeskommuner,  næringsforeninger m.m. som støtter formålet med Forumet.

FSJT allianser 2023:

  • Vindafjord SV

FSJT allianser 2022:

  • Haugesund Turistforening.
  • Hordaland Rødt
  • Etne Venstre
  • Etne FRP

Ønsker du som organisasjon, forening eller firma å bli med i allianser med FSJT, kan det betales inn til konto nr. 3626 34 59541, Forum for sjø- og jordkabelteknologi. Årlig kontigent for allianser er 1000 kr.