Skip to main content

Allianser

Allianser er definert institusjoner, foreninger, organisasjoner, forum, politiske partier lokalt, fylkesvis eller sentralt, kommuner og fylkeskommuner,  næringsforeninger m.m. som støtter formålet med Forumet.

FSJT allianser 2023: