Skip to main content
23. juli 2023

Johan Strømsvold går av som styreleder i FSJT.no

Johan Strømsvold har vært styrets leder i Forum for sjø- og jordkabelteknologi siden starten 07.03.2022.

Siden Johan nå har et tillitsverv i Etne Venstre har han i styremøte pr. 23.07.2023 gått av som styrets leder i Forum for sjø- og jordkabelteknologi, og konstituert styrets leder er nå Grethe Tesdal.

Johan vil fortsette i Forum for sjø- og jordkabelteknologi som Observatør for Etne Venstre.

 

FSJT vil offisielt behandle dette i ekstraordinær generalforsamling teamsmøte torsdag 10.aug. kl. 20.

 

Med hilsen

FSJT styret

 

Grethe Tesdal

Dag Jørgen Neraal

24. mai 2023

Folkemøte med OED om den nye 420kV høyspent linjen

OED var i Ølen og hadde invitert til et folkemøte onsdag kveld om den nye 420kV høyspent linjen som er planlagt.

Det var bra oppmøte og mange der som protesterte mot monstermastene.

Veldig bra innlegg gjort av Dag og Grethe.

Takk også til varaordfører Kenneth Karlsen og Etne Venstre Kristin Golf for veldig gode innlegg.

Det var mange som hadde bra taler mot monstermastene denne kvelden.

 

Her er Haugesunds Avis reportasje om OEDs folkemøte i Ølen.

Haugesunds Avis reportasje 26.05.2023.pdf

01. mai 2023

1. mai tog i Haugesund

FSJT gikk i 1.mai tog i Haugesund med våre faner mot høyspentlinjer og for å bevare naturen fra nye 420kV monstermaster i Etnefjellene. 

Flott gjeng fra Etne som gikk i 1.mai tog i tillegg til Merethe Rokstad som også tok bilder.

Stortingsrepresentant Mimir Kristjánsson fra Rødt hadde en flott tale.

Olje og Energiminister Terje Aasland hadde en tale med mye retorikk som mange ikke ble imponert av.

02. mars 2023

Tilsvar til Terje Halleland (FRP) sitt intervju «Omkamp om en tapt sak».

Vi i FSJT var nødt til å svare stortingsrepresentant Terje Halleland (FRP) når han i Grannar skriver om «Omkamp om en tapt sak».

Det er ikke bra at han skriver om dette når han selv bruker retorikk på stortinget som ikke er holdbar.

Her er FSJT`s svar til intervjuet i Grannar 23.02.2023.

23. februar 2023

Terje Halleland meiner FSJT utnytter de demokratiske spillereglene

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) fra Vindafjord mener FSJT utnytter de demokratiske spillereglene når man stadig må ta nye omkamper på allerede tapte slag. Ja, selvfølgelig bruker vi de lovlige spillereglene og vi kommer stadig med fakta om ulemper med monstermastene om naturen omkring disse.

Det er liten tvil om at Terje Halleland velger å ikke si noe om våre fakta i våre brev, og han vil nok mulig påvirke andre til å gjøre det samme.

Saken er ikke ferdig her, og vi kommer snart med et svar til Terje.

Les Grannar artikkelen her:

17. februar 2023

Brev til olje og energiminister Terje Aasland

Etter at NVE sendte konsesjonssaken ny 420kV overføring Blåfalli - Gismarvik til Olje og Energidepartementet, laget FSJT et langt brev med vedlegg og sendte til olje og energiminister Terje Aasland. Vi i FSJT inviterte ham også til Etne og venter på svar. Vi vil også be om et teams møte og svar på punktene i brev og vedlegg.

14. februar 2023

Brev til Klima og miljøminister Espen Barth Eide

Etter at NVE sendte konsesjonssaken ny 420kV overføring Blåfalli - Gismarvik til Olje og Energidepartementet, laget FSJT et langt brev med vedlegg og sendte til Klima og Miljøminister Espen Barth Eide. I begynnelsen av januar sendte vi mail til ham og forespurte om et teams møte, noe vi repeterte i brevet her. Den 20.02.2023 fikk vi svar at han ikke hadde tid å møte oss i FSJT. Dette vil vi ikke akseptere og vil svare han snart og be om svar på punktene i brevet.

09. februar 2023

Intervju av FSJT og Grethe Tesdal på TV Haugaland

Etter at NVE sendte konsesjonssaken ny 420kV overføring Blåfalli - Gismarvik til OED 08.02.2023, ref. NVE nettsider www.nve.no/4728/A, tok TV Haugaland kontakt med FSJT og Grethe Tesdal og hun fikk et fantastisk bra intervju på TV Haugaland med programleder Knut Netland.

Se intervjuet og programmet her.

https://tvh.filemail.com/t/uj9vx5xb

08. februar 2023

Innstilling til NVE fra Olje og Energidepartementet

NVE har i dag sendt til Olje og Energidepartementet sin innstilling om bygging av ny 420kV høyspentlinje mellom Blåfalli og Gismarvik.

Vi i FSJT er svært skuffet over at NVE ikke har tatt nødvendig hensyn til natur, fauna, fugle- og dyreliv i Etne, og klimaet i denne saken.

NVE anser seg nå ferdig med sitt arbeid.

FSJT vil fortsette dette viktige arbeidet med å få saken til Stortinget og at full utredning av sjø- og jordkabel løsning blir prioritert og utført.

02. februar 2023

FSJT årsmøte for 2022

FSJT inviterte via alle medlemmer, støttemedlemmer, partier m.m. til årsmøte for 2022.

Dette var sendt ut via facebook Nei til monstermaster i Etne, Skånevik og Vindafjord | Facebook, nettsiden www.FSJT.no og annonse i Grannar.

Det kom kun 15 til årsmøtet, og bl.a. kom Karl Andreas Knutsen fra DNT Haugesund og Terje Kollbotn (R) fra Odda.

Det ble et svært godt og viktig årsmøte.

Les Årsmelding 2022 her: FSJT Årsmelding 2022.pdf

 

Les Årsmøteprotokoll her: FSJT 2022 Årsmøteprotokoll 02-02-2023.pdf