Skip to main content

Nyhetsarkiv

1. mai tog i Haugesund

FSJT gikk i 1.mai tog i Haugesund med våre faner mot høyspentlinjer og for å bevare naturen fra nye 420kV monstermaster i Etnefjellene. 

Flott gjeng fra Etne som gikk i 1.mai tog i tillegg til Merethe Rokstad som også tok bilder.

Stortingsrepresentant Mimir Kristjánsson fra Rødt hadde en flott tale.

Olje og Energiminister Terje Aasland hadde en tale med mye retorikk som mange ikke ble imponert av.

  • Opprettet .