Skip to main content

Nyhetsarkiv

Brev til Klima og miljøminister Espen Barth Eide

Etter at NVE sendte konsesjonssaken ny 420kV overføring Blåfalli - Gismarvik til Olje og Energidepartementet, laget FSJT et langt brev med vedlegg og sendte til Klima og Miljøminister Espen Barth Eide. I begynnelsen av januar sendte vi mail til ham og forespurte om et teams møte, noe vi repeterte i brevet her. Den 20.02.2023 fikk vi svar at han ikke hadde tid å møte oss i FSJT. Dette vil vi ikke akseptere og vil svare han snart og be om svar på punktene i brevet.

Brev fra FSJT til Klima og miljøminister Espen Barth Eide, 14.02.2023.pdf

NVEs Orientering om innstilling til vedtak om ny 420 kV kraftledning, 08.02.2023.pdf

Statnetts Tilleggsnotat til KU 420 kV Haugalandet 20. sept. 2022 Offentlig a.pdf

  • Opprettet .