Skip to main content

Nyhetsarkiv

Intervju av FSJT og Grethe Tesdal på TV Haugaland

Etter at NVE sendte konsesjonssaken ny 420kV overføring Blåfalli - Gismarvik til OED 08.02.2023, ref. NVE nettsider www.nve.no/4728/A, tok TV Haugaland kontakt med FSJT og Grethe Tesdal og hun fikk et fantastisk bra intervju på TV Haugaland med programleder Knut Netland.

Se intervjuet og programmet her.

https://tvh.filemail.com/t/uj9vx5xb

  • Opprettet .