Skip to main content

Nyhetsarkiv

Johan Strømsvold går av som styreleder i FSJT.no

Johan Strømsvold har vært styrets leder i Forum for sjø- og jordkabelteknologi siden starten 07.03.2022.

Siden Johan nå har et tillitsverv i Etne Venstre har han i styremøte pr. 23.07.2023 gått av som styrets leder i Forum for sjø- og jordkabelteknologi, og konstituert styrets leder er nå Grethe Tesdal.

Johan vil fortsette i Forum for sjø- og jordkabelteknologi som Observatør for Etne Venstre.

 

FSJT vil offisielt behandle dette i ekstraordinær generalforsamling teamsmøte torsdag 10.aug. kl. 20.

 

Med hilsen

FSJT styret

 

Grethe Tesdal

Dag Jørgen Neraal

  • Opprettet .