Nyhetsarkiv

Velkommen alle medlemmer og økonomiske støttespillere i 2023

Hei alle våre venner og støttespillere i Forum for sjø- og jordkabelteknologi (www.FSJT.no) og her i Nei til monstermaster i Etne, Skånevik og Vindafjord.

Vi ønsker dere alle et Riktig Godt Nyttår.

Vi vil igjen takke alle dere private, foreninger, idrettslag, politiske parti og bedrifter som har støttet oss økonomisk i 2022.

Dette har vært svært viktig i vårt dugnadsarbeid for å bevare naturen, fauna, dyre og fugleliv i Etnefjellene og Vindafjord, og sørge for at vi får full utredning av sjø- og jordkabel løsning i 420kV overføringen Blåfalli – Gismarvik. Vi vil ikke ha ny 420kV høyspentlinje over Strype og Etnefjella og i Vindafjord.

Vi håper at dere også vil støtte oss i FSJT i 2023. Da kan det betales inn til konto nr. 3626 34 59541, Forum for sjø- og jordkabelteknologi, eller via VIPPS nr. 757267.

Vi i styret i FSJT vil igjen ha mange møter med politikere og stortingsrepresentanter i 2023. Kanskje blir det ny fjelltur og konferanse i Etne igjen. Følg med på vårt Nyhetsarkiv i www.FSJT.no.

Velkommen alle medlemmer og økonomiske støttespillere i 2023.

  • Opprettet .