24. desember 2022

Riktig God Jul og et Godt Nyttår

Hei alle våre venner og støttespillere i Forum for sjø- og jordkabelteknologi og her i Nei til monstermaster i Etne, Skånevik og Vindafjord.

Først av alt vil vi ønske dere alle en Riktig God Jul og et Godt Nyttår.

19. desember 2022

Statnett planlegg «monstermaster» gjennom Kvinnherad

Avisa Kvinnheringen hadde en reportasje om Statnetts planer om nye monstermaster gjennom Kvinnherad og Rosendal.

Vi i FSJT vil ha et innlegg i Kvinnheringen snarest om mulighetene med sjøkabler, som blir oppdatert her.

Kvinnheringen 19.12.2022.pdf

09. desember 2022

Naturtoppmøtet i Montreal: Norge vil ha en ambisiøs og forpliktende naturavtale.

Dette er en bra naturavtale som Regjeringen og Klima- og miljødepartementet arbeider for.

De vil nå spare naturen og naturmangfaldet.

Så nå kan de begynne med det samme og spare naturen i Etne fjellet og stoppe prosjekt med ny 90km lang 420kV høyspentlinje over Etne fjellene og Vindafjord naturen.

De må nå sørge for at sjø- og jordkabelalternativet i deler av Blåfalli-Gismarvik blir besluttet snarest mulig.

 

Les meir fra Regjeringens nyheter:

Norge vil ha en ambisiøs og forpliktende naturavtale - regjeringen.no

  

Les meir her:

Hør NRK nyheter her og dra fram til klokken 16.40 minutt i sendingen:

19.12.2022 Nyhetsmorgen - Nyhetsmorgen - NRK Radio

28. november 2022

Møte mellom FSJT og KRF.

FSJT fikk avtalt møte med Kristelig Folkeparti og ønsket møte med stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.

Vi fikk møte KRF`s representant Edvard Kunzendorf. Kjell Ingolf Ropstad kunne ikke være med i dette møtet.

FSJT fikk lagt fram vår sak om å prioritere sjø- og jordkabel løsning i overføringen Blåfalli – Gismarvik.

Vi snakket også om Strømnettutvalget, og deres mangelfulle rapport.

Presentasjon Stortingsrepresentanter 21.11.2022.pdf

24. november 2022

Møte mellom FSJT og Arbeiderpartiet.

FSJT fikk avtalt møte med Arbeiderpartiets Linda Monsen Merkesdal.

Det ble et bra og viktig møte og bra gjensyn. Hun var også på besøk i Etne under konferansen på Etnemarknaden.

FSJT fikk lagt fram vår sak om å prioritere sjø- og jordkabel løsning i overføringen Blåfalli – Gismarvik, og snakket også om Strømnettutvalget, og deres mangelfulle rapport.

Linda Merkesdal ville ta vår sak opp i interne regjeringsmøter hvor energiministeren Terje Aasland også deltar.

Presentasjon Stortingsrepresentanter 21.11.2022.pdf

21. november 2022

Møte mellom FSJT og Venstre

FSJT fikk avtalt møte med Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

Det ble et bra og viktig møte.

FSJT fikk lagt fram vår sak om å prioritere sjø- og jordkabel løsning i overføringen Blåfalli – Gismarvik, og snakket også om Strømnettutvalget, og deres mangelfulle rapport.

Ola Elvestuen ville ta dette opp videre i venstre og anbefalte oss i å samle grupperinger i Norge mot høyspentmaster til en felles konferanse, noe FSJT vil se nærmere på.

Presentasjon Stortingsrepresentanter 21.11.2022.pdf

16. november 2022

Møte mellom FSJT og stortingsrepresentant Nils T. Bjørke, Senterpartiet

FSJT fikk et 30 min. møte med Nils T.Bjørke i Senterpartiet.

Vi snakket Strømnettutvalgets rapport, samfunnsøkonomi, norske arbeidsplasser og hvor viktig det er å få prioritert full utredning av sjø- og jordkabel alternativet i Blåfalli – Gismarvik overføringen.

Vi fokuserte også på at Stortingsrepresentanter må se på vedtak i høringsinnspill fra Vestland Fylke.

Han ville snakke med andre i Regjerings apparatet om saken vår.

Takk for et svært nyttig og viktig møte.

15. november 2022

Energiminister Terje Aasland sier at høyspent linjer i norsk natur er vakre

Vår energiminister Terje Aasland går ut i media i Haugesunds Avis når han var på Utsira nettopp og sier at høyspent linjer i norsk natur er vakre.

Det er ekstremt at en energiminister kan bidra med å ødelegge norsk natur på denne måten med en slik sjokkerende uttalelse.

Dette må mange i Norge arbeide imot.

14. november 2022

Møte mellom FSJT og stortingsrepresentant Sofie Marhaug, partiet Rødt

FSJT fikk et 30 min. møte med Sofie Marhaug i Rødt.

Sofie Marhaug er representant for Hordaland og er andre nestleder i Energi- og miljø komiteen.

Vi snakket Strømnettutvalgets rapport, samfunnsøkonomi, norske arbeidsplasser og hvor viktig det er å få prioritert full utredning av sjø- og jordkabel alternativet i Blåfalli – Gismarvik overføringen.

Hun vil se på å sende Olje- og Energi minister Terje Aasland spørsmål som han må svare på i Stortinget.

Takk for et svært nyttig og viktig møte.

09. november 2022

Møte mellom FSJT og representanter for næringsminister Jan Christian Vestre

FSJT fikk et 30 min. møte med Nærings- og fiskeridepartementet og representanter for næringsminister Jan Christian Vestre.

Følgende møtte:

NFD: Anne Marit Bjørnflaten, Næringsministerens Statssekretær.

NFD: Rådgiver Line Hoven, næringspolitisk avdeling.

OED: seniorrådgiver Gro Caroline Sjølie, Energi- og vannressursavdelingen.

 

I møte fikk vi presentert hva Strømnettutvalget har utført og hva de ikke har gjort godt nok.

Strømnettutvalget har ikke satt nok fokus på norske arbeidsplasser som er klart bedre ved sjø- og jordkabelløsning enn hvis høyspentlinjer.

Generelt sett kan nye 420kV prosjekter bli raskere ferdig hvis man prioriterer sjø- og jordkabelløsning fremfor høyspentlinjer i norsk urørt natur.

Vi snakket om samfunnsøkonomi og behandling av høringsinnspillene til Strømnettutvalget. Hvem gjør hva og når?

Takk for et svært nyttig og viktig møte.