Skip to main content
15. november 2022

Energiminister Terje Aasland sier at høyspent linjer i norsk natur er vakre

Vår energiminister Terje Aasland går ut i media i Haugesunds Avis når han var på Utsira nettopp og sier at høyspent linjer i norsk natur er vakre.

Det er ekstremt at en energiminister kan bidra med å ødelegge norsk natur på denne måten med en slik sjokkerende uttalelse.

Dette må mange i Norge arbeide imot.

14. november 2022

Møte mellom FSJT og stortingsrepresentant Sofie Marhaug, partiet Rødt

FSJT fikk et 30 min. møte med Sofie Marhaug i Rødt.

Sofie Marhaug er representant for Hordaland og er andre nestleder i Energi- og miljø komiteen.

Vi snakket Strømnettutvalgets rapport, samfunnsøkonomi, norske arbeidsplasser og hvor viktig det er å få prioritert full utredning av sjø- og jordkabel alternativet i Blåfalli – Gismarvik overføringen.

Hun vil se på å sende Olje- og Energi minister Terje Aasland spørsmål som han må svare på i Stortinget.

Takk for et svært nyttig og viktig møte.

09. november 2022

Møte mellom FSJT og representanter for næringsminister Jan Christian Vestre

FSJT fikk et 30 min. møte med Nærings- og fiskeridepartementet og representanter for næringsminister Jan Christian Vestre.

Følgende møtte:

NFD: Anne Marit Bjørnflaten, Næringsministerens Statssekretær.

NFD: Rådgiver Line Hoven, næringspolitisk avdeling.

OED: seniorrådgiver Gro Caroline Sjølie, Energi- og vannressursavdelingen.

 

I møte fikk vi presentert hva Strømnettutvalget har utført og hva de ikke har gjort godt nok.

Strømnettutvalget har ikke satt nok fokus på norske arbeidsplasser som er klart bedre ved sjø- og jordkabelløsning enn hvis høyspentlinjer.

Generelt sett kan nye 420kV prosjekter bli raskere ferdig hvis man prioriterer sjø- og jordkabelløsning fremfor høyspentlinjer i norsk urørt natur.

Vi snakket om samfunnsøkonomi og behandling av høringsinnspillene til Strømnettutvalget. Hvem gjør hva og når?

Takk for et svært nyttig og viktig møte.

04. november 2022

FSJT i reportasje i Haugesunds Avis

NVE sendte ut til offentlige høringsinstanser et tilleggsnotat fra Statnett om «Tilleggsnotat til KU 420 kV Haugalandet» vedr. Naturmangfold, friluftsliv.

FSJT lastet fra nettet det hemmeligstemplede notat og sendte et høringsinnspill tilbake til NVE med kopi til alle høringsinstanser.

Haugesunds Avis hadde en bra reportasje 04.11.2022 om dette etter at NVE sendte ut et klagebrev til alle høringsinstansens.

Svært viktig nå at våre stortingsrepresentanter tar tak i denne saken oo stopper Statnett og NVE med å rasere norsk natur, fauna og fugleliv.

Vi må ha sjø- og jordkabel løsning i stedet.

21. oktober 2022

Høringsinnspill/fråsegn fra Vestland fylkeskommune vedr. Statnetts tilleggsnotat til KU 420kV Blåfalli – Gismarvik

Vestland fylkeskommune sendte et veldig viktig fråsegn tilbake til NVE, som vi velger å legge på vår FSJT nettside.

Vestland fylkeskommune støtter vår sak om utredning av sjø- og jordkabelalternativet.

Høyringssvar VestlandFylkeskommune 21.10.2022.pdf

20. oktober 2022

Reportasje på NRK Rogaland om mulig linje Blåfalli - Gismarvik

NRK Rogaland hadde en kort reportasje på TV i dag hvor Statnett bekrefter at en mulig linje Blåfalli – Gismarvik blir en del dyrere enn planlagt.

Dette har vi i FSJT påstått i snart 2 år. I tillegg sier industrien på Haugalandet at hvis det blir en dyrere sjø- og jordkabel her kan flere tusen arbeidsplasser gå tapt.

Vi i FSJT sier at dette er en helt feil påstand fra næringslivet på Haugalandet. En sjø- og jordkabelløsning kan komme raskere i drift enn en høyspentlinje og ingen arbeidsplasser går tapt her.

Dette er falske nyheter fra næringslivet på Haugalandet.

Se reportasje her:

Distriktsnyheter Rogaland – NRK (Se fra minutt 5.27 t.o.m. 5.51)

20. oktober 2022

"Eit bestillingsverk frå Statnett og NVE"

Grannar har i dag en reportasje om Terje Kollbotn i Rødt om "Eit bestillingsverk frå Statnett og NVE".

Vedlagt reportasje kom i Grannar i dag.

Les her:

Reportasje i Grannar 20.10.2022.pdf

12. oktober 2022

FSJT høyringsinnspill 12.10.2022 til NVE, Tilleggsnotat til KU 420kV Haugalandet.

Statnett fikk laget 20.09.2022 et tilleggsnotat til Konsekvensutredning (KU) fra Multiconsult om Naturmangfold og friluftsliv i planlagt linjetrase Blåfalli – Gismarvik.

Denne ble kun sendt til de lokale og regionale myndighetene, og Miljødirektoratet og Riksantikvaren, dessverre.

Tilleggsnotatet inneholdt betydelige mangler i forhold dyre- og fugleliv i Etneflellet, fauna og rødlista arter, noe som vi i FSJT ikke kunne la være ubesvart.

FSJT sendte brev 12.10.2022 til alle mottakerne om hva vi mener om tilleggsnotatet og saken.

 

Les Statnetts tilleggsnotat til KU her.

Statnetts Tilleggsnotat til KU 420 kV Haugalandet 20. sept. 2022 Offentlig.pdf

 

Les FSJT`s brev her.

FSJT høyringsinnspill 12.10.2022 til NVE, Tilleggsnotat til KU 420kV Haugalandet ref. 201705405-462.pdf

06. oktober 2022

Svar på innlegg fra Harald Aakerholt

En pensjonist fra Bergen Harald Aakerholt som har lang erfaring i BKK og spesielt innen høyspentlinjer, har skrevet et innlegg i Grannar 29.09.2022, som FSJT ikke kan la være ubesvart.
Han skriver negativt om FSJT, og 420kV kabel løsninger, og det er noe som vi ikke kan akseptere.
FSJT har laget svar til Harald Aakerholt i dag.

Les  innlegget til Harald Aakerholt her:

Grannar 29.09.2022, Harald Aakerholts innlegg.pdf


Les svar til Harald Aakerholt her:

Svar til Harald Aakerholt.pdf

03. september 2022

Rødts Vestlandskonferanse om energi og miljø på Åsane i Bergen

FSJT ble invitert til å delta på partiet Rødts Vestlandskonferanse om energi og miljø, på Åsane i Bergen.

Konferansen ble ledet av Terje Kollbotn i Ullensvang Rødt og var svært nyttig for oss alle. Der var det politikere og representanter fra fylker og kommuner. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug startet med sitt innlegg i konferansen. I konferansen var også leiar i Motvind Norge, Hildegunn Flengstad og leiar i Miljøvernforbundet Ruben Oddekalv. FSJT leder Johan Strømsvold hadde 15 min. innlegg om framtidig strømnett om sjø- og jordkabler versus høyspentlinjer. Dag J. Neraal bidro også. Grethe Tesdal hadde egen flott appell på konferansen.