04. november 2022

FSJT i reportasje i Haugesunds Avis

NVE sendte ut til offentlige høringsinstanser et tilleggsnotat fra Statnett om «Tilleggsnotat til KU 420 kV Haugalandet» vedr. Naturmangfold, friluftsliv.

FSJT lastet fra nettet det hemmeligstemplede notat og sendte et høringsinnspill tilbake til NVE med kopi til alle høringsinstanser.

Haugesunds Avis hadde en bra reportasje 04.11.2022 om dette etter at NVE sendte ut et klagebrev til alle høringsinstansens.

Svært viktig nå at våre stortingsrepresentanter tar tak i denne saken oo stopper Statnett og NVE med å rasere norsk natur, fauna og fugleliv.

Vi må ha sjø- og jordkabel løsning i stedet.

21. oktober 2022

Høringsinnspill/fråsegn fra Vestland fylkeskommune vedr. Statnetts tilleggsnotat til KU 420kV Blåfalli – Gismarvik

Vestland fylkeskommune sendte et veldig viktig fråsegn tilbake til NVE, som vi velger å legge på vår FSJT nettside.

Vestland fylkeskommune støtter vår sak om utredning av sjø- og jordkabelalternativet.

Høyringssvar VestlandFylkeskommune 21.10.2022.pdf

20. oktober 2022

Reportasje på NRK Rogaland om mulig linje Blåfalli - Gismarvik

NRK Rogaland hadde en kort reportasje på TV i dag hvor Statnett bekrefter at en mulig linje Blåfalli – Gismarvik blir en del dyrere enn planlagt.

Dette har vi i FSJT påstått i snart 2 år. I tillegg sier industrien på Haugalandet at hvis det blir en dyrere sjø- og jordkabel her kan flere tusen arbeidsplasser gå tapt.

Vi i FSJT sier at dette er en helt feil påstand fra næringslivet på Haugalandet. En sjø- og jordkabelløsning kan komme raskere i drift enn en høyspentlinje og ingen arbeidsplasser går tapt her.

Dette er falske nyheter fra næringslivet på Haugalandet.

Se reportasje her:

Distriktsnyheter Rogaland – NRK (Se fra minutt 5.27 t.o.m. 5.51)

20. oktober 2022

"Eit bestillingsverk frå Statnett og NVE"

Grannar har i dag en reportasje om Terje Kollbotn i Rødt om "Eit bestillingsverk frå Statnett og NVE".

Vedlagt reportasje kom i Grannar i dag.

Les her:

Reportasje i Grannar 20.10.2022.pdf

12. oktober 2022

FSJT høyringsinnspill 12.10.2022 til NVE, Tilleggsnotat til KU 420kV Haugalandet.

Statnett fikk laget 20.09.2022 et tilleggsnotat til Konsekvensutredning (KU) fra Multiconsult om Naturmangfold og friluftsliv i planlagt linjetrase Blåfalli – Gismarvik.

Denne ble kun sendt til de lokale og regionale myndighetene, og Miljødirektoratet og Riksantikvaren, dessverre.

Tilleggsnotatet inneholdt betydelige mangler i forhold dyre- og fugleliv i Etneflellet, fauna og rødlista arter, noe som vi i FSJT ikke kunne la være ubesvart.

FSJT sendte brev 12.10.2022 til alle mottakerne om hva vi mener om tilleggsnotatet og saken.

 

Les Statnetts tilleggsnotat til KU her.

Statnetts Tilleggsnotat til KU 420 kV Haugalandet 20. sept. 2022 Offentlig.pdf

 

Les FSJT`s brev her.

FSJT høyringsinnspill 12.10.2022 til NVE, Tilleggsnotat til KU 420kV Haugalandet ref. 201705405-462.pdf

06. oktober 2022

Svar på innlegg fra Harald Aakerholt

En pensjonist fra Bergen Harald Aakerholt som har lang erfaring i BKK og spesielt innen høyspentlinjer, har skrevet et innlegg i Grannar 29.09.2022, som FSJT ikke kan la være ubesvart.
Han skriver negativt om FSJT, og 420kV kabel løsninger, og det er noe som vi ikke kan akseptere.
FSJT har laget svar til Harald Aakerholt i dag.

Les  innlegget til Harald Aakerholt her:

Grannar 29.09.2022, Harald Aakerholts innlegg.pdf


Les svar til Harald Aakerholt her:

Svar til Harald Aakerholt.pdf

03. september 2022

Rødts Vestlandskonferanse om energi og miljø på Åsane i Bergen

FSJT ble invitert til å delta på partiet Rødts Vestlandskonferanse om energi og miljø, på Åsane i Bergen.

Konferansen ble ledet av Terje Kollbotn i Ullensvang Rødt og var svært nyttig for oss alle. Der var det politikere og representanter fra fylker og kommuner. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug startet med sitt innlegg i konferansen. I konferansen var også leiar i Motvind Norge, Hildegunn Flengstad og leiar i Miljøvernforbundet Ruben Oddekalv. FSJT leder Johan Strømsvold hadde 15 min. innlegg om framtidig strømnett om sjø- og jordkabler versus høyspentlinjer. Dag J. Neraal bidro også. Grethe Tesdal hadde egen flott appell på konferansen.

07. august 2022

Den Norske Turistforening vil ta opp vår sak på Arendalsuka

Kommer vår sak om sjø- og jordkabel opp på Arendalsuka.
Den Norske Turistforening, Haugesund vil ta opp saken der.

05. august 2022

Politisk debatt Etnemarknaden 2022

Det blei invitert til Politisk debatt og folkemøte på Etnemarknaden fredag 5. august kl 15.30. FSJT arrangerte den politiske debatten og folkemøtet.  Essensen i debatten var NATURVERN i transport av grønn energi - Monstermaster vs. Sjø- og jordkabel.

I panelet var følgende tilstede

 • Nils T. Bjørke , Senterpartiet, Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og visepresident i Stortingets presidentskap .
 • Linda Monsen Merkesdal, AP, energi og miljøkomiteen 
 • Ola Elvestuen, Venstre , energi og miljøkomiteen 
 • Terje Kollbotn, Raudt, 1. vara energi og miljøkomiteen 
 • Helge Andre Njåstad, FRP Stortinget kommunal og forvaltningskomiteen.
 • Ove Trellevik, Høgre, energi og miljøkomiteen 
 • Ingrid Fiskaa, SV, utenriks og forsvarskomitén
 • Natalia Golis, MDG,  fylkesvaraordfører i Vestland.
 • Trude Brosvik KrF, Fylkestinget i Vestland.
 • Håkon Ådland, Klepp Energi. Klepp kommune og Klepp energi går saman om å betale for ekstrakostnadene ved jordkabel, fordi dette blir billigst på sikt.
 • I tillegg kjem Ruben Oddekalv, miljøvernforbundet,
 • Haugesundsturistforrening, Karl Andreas Knutsen og Svein Oskar Larsen.
 • Eivind Salen frå Motvind Norge
 • Elin Magdalena Korvanen Mæland, naturelskar og fjellgeit.
 • Inger Torun Klosbøle frå Nord-Aurdal kommune, aktuell frå motstand mot monstermaster mellom VALDRES OG GJØVIK, var med i innslag på Nrk om dette.
 • Bergen og Hordaland  Turlag stiller med naturvernansvarleg for DNT Vest, Dag Sandvik.
 • Sigmund Lier og Ole Johan Vierdal frå eigarkommunane til Gismarvik Næringspark .

 

Alle var invitert til fjelltur og lunsj i det fri før det braket laus i Skakkesenteret. 

Knut Netland kjent frå Tv Haugaland leia debatten. Det blei gode apellar og mange aktuelle spørsmål til politikarane.

Her er filmen fra debatten på Skakkesenteret 5. august under Etnemarknaden 2022.

Trykk les mer for å se flere bilder.

05. august 2022

Fjelltur før politisk debatt på Etnemarknaden 2022

Det var en stor dag fredag 05. august hvor FSJT arrangerte fjelltur i Etnefjellet for stortingspolitikere, andre politikere, organisasjoner m.m.. En fullstappet buss tok turen opp til Strypefjellet. Haugsesunds Avis og Grannar var også med. 

H-Avis 08.08.2022 Tida jobbar for jord- og sjøkabel

Grannar 08.08.2022 Vandra til fjells før debatt

Etter fjellturen var det klart for debatt og folkemøte på Skakkesenteret i Etne under Etnemarknaden.

Fjelltur i Strypeheia. Etnemarknaden 2022

Fjelltur i Strypeheia. Etnemarknaden 2022

Trykk les mer for å se flere bilder.