Bildet er tatt av Barbara A Lane fra Pixabay
02. juli 2022

Lyser fred over Oddvar Skre sitt minne

Vår kjære venn, kollega og medlem i styret i Forum for sjø- og jordkabelteknologi,

Oddvar Skre fra FANA, døde på Haukeland universitetssjukehus etter lengre tids sykdom.

Han har vært en god støttespiller og deltaker i vårt styre.

FSJT fikk levert blomster til han noen dager før og han hadde snakket om vårt FSJT til sine sønner.

Vi lyser fred over hans minne.

22. juni 2022

NVE på synsbefaring 22.06.2022

NVE sendte invitasjon 24.05.2022 til alle som ville være med på synfaring 22.06.2022 om ny 420 kV leidning Blåfalli—Gismarvik i bl.a. Etnefjellet. Det ble et fantastisk fremmøte og folkelig engasjement, og mange stilte spørsmål til Statnett og NVE. Dag holdt appell for oss i FSJT. NRK hadde også dekning av dette på Vestlandsrevyen.
Les meir:
 
Alexander Høyland fra Etne er ein fin ungdom som står opp for Etnefjedlet, høyr han her:
Hordaland i dag 22.06.2022
 
NVE og Statnett fikk mange spørsmål fra mange under synfaringen i Etnefjellet. NVE og Statnett synes å være bra berørt over alle spørsmål de fikk og så ikke ut til være tilfreds med situasjonen. Nå er det bare å håpe at som Dag sa: Det er ingen skam å snu. 
Se 18 minutt lang video her:

Strypefjellet Synfaring 2022 Video - YouTube


 
 
Se flere bilder her:

22. juni 2022

Klima- og miljødepartementet sender ut pressemelding om Naturrisikoutvalg

Samme dag som NVE og Statnett besøkte Etnefjellet og hadde synfaring på Strype med mange i fra Etne m.m. kom Klima- og miljødepartementet ut med en pressemelding om at Regjeringen oppnevner et Naturrisikoutvalg. Til det kan FSJT bare si kjempebra og endelig, men vi må nok lese målsetningen nøye.
 
Les meir:
Regjeringen oppnevner naturrisikoutvalg

07. juni 2022

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug og Geir Jørgensen

Stortinget behandlet Dokument 8 «Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug og Geir Jørgensen om jord- og sjøkabel som alternativ til luftledning ved bygging av sentralnett».
 
Se nett-TV fra Stortinget:
Videoarkiv - stortinget.no
 
Se møtereferatet Innst. nr. 318 S 2021-2022 fra Stortinget her:

Inns-202122-318s Stortinget 7.juni. Rødt Dok. 8

18. mai 2022

Energi og miljøkomiteen behandlet partiet Rødt’s Dokument 8 forslag

Energi og miljøkomiteen behandlet partiet Rødt’s Dokument 8 forslag på Stortinget. Her ble det dessverre ikke flertall for forslaget hvor AP, SP, H og FRP ikke stemte for. Partiene V, SV, MDG.
 
Les Dok. 8, Representantforslag 216 S (2021–2022) fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug og Geir Jørgensen her:

Representantforslag 216 S (2021–2022) fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug og Geir Jørgensen

01. mai 2022

1. mai tog i Haugesund

Forum for sjø- og jordkabel møtte opp i Haugesund på 1.mai toget der. Det ble en veldig bra markering og flotte faner og en flott gorilla fra Etne. 😊
 
Se bilder her:

01. mai 2022

1. mai tog i Odda sammen med LO Indre Hardanger

Forum for sjø- og jordkabel ble invitert til Odda av LO Indre Hardanger for å være med i 1.mai toget der med våre faner, og Johan Strømsvold fikk gleden av å holde en appell på torget i Odda:
 
Se bilder her:
 
Se talen her:
Facebook

21. april 2022

Nettavisen Stord24 hadde en bra reportasje om vårt Forum for sjø- og jordkabelteknologi

Nettavisen Stord24 hadde en bra reportasje om vårt Forum for sjø- og jordkabelteknologi. Her beskrev de bl. a. om de nye 420kV høyspentlinjene som kan komme på Stord basert på Statnetts Nettutviklingsplan 2021, side 14 & 15. 

08. april 2022

Møte med Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen

FSJT hadde et veldig bra møte med Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen, og hans rådgiver Susanne Bondevik. Med på møtet var også Kristin Golf og Jan Terje Rafdal i Etne Venstre. Fra FSJT var Johan Strømsvold og Grethe Tesdal. Vi pratet om saken om sjø- og jordkabel alternativet, samt om Dokument 8 som ble levert av partiet Rødt v/Sofie Marhaug til Stortinget samme dag. Vi håper på bred støtte fra Venstre sentralt i denne saken.

08. april 2022

Partiet Rødt presenterte partiet Rødts versjon av Dokument 8 som de fikk fra FSJT

Partiet Rødt ved Sofie Marhaug presenterte partiet Rødts versjon av Dokument 8 som de fikk fra FSJT 18.03.2022. Takk til partiet Rødt ved Sofie Marhaug. Dette er et svært viktig tiltak som ble presentert på Stortinget. Nå må Stortinget behandle denne saken for sommerferien 2022.