Skip to main content
30. desember 2021

Vedtak i Vestland Arbeiderparti om vår sak

I planarbeidet med nye straumlinjer i luftspenn skal ein og greie ut alternativ som sjøkabel, jordkabel og boring i fjell, og arbeide for at ein i mykje større grad nyttar ulike løysingar for å hindre konfliktar mellom areal, kulturminne, landskap og naturmangfald.

25.GRA_A_301221.pdf

24. november 2021

Åpen dag i Strømnettutvalget

Teknisk Gruppe i Etne hadde appell i nettmøtet til Strømnettutvalget.

Les appellen her:  24.11.2021 Innspill Strømnettvalget fra TGE.pdf

19. oktober 2021

Brev fra Næringsalliansen i Vestland

Næringsalliansen i Vestland, som er en paraplyorganisasjon for alle næringsforeningene i Vestland, sendte brev til Vestland Fylkeskommune, og skriver bl.a. : «Vestland fylkeskommune må arbeide for at sentrale styresmakter tillet underliggande etatar og føretak (Statkraft, Statnett, NVE) å utgreie fleire framføringsalternativ enn det isolert sett billegaste.»

Se brev her: Download 0101.10.2021 Okt. 2021, Brev fra Næringsalliansen Vestland. Innspelsbrev handlingsprogram 2022-2025.pdf

30. september 2021

Statnetts Nettutviklingsplan 2021

Statnett gir ut Nettutviklingsplanen 2021 som viser en betydelig økning av 420kV høyspentlinjer og traseer som planlegges fram til 2050.

Denne har skapt svært mange reaksjoner hos folk. Se planen her: 30.09.2021 Nettutviklingsplan-2021.pdf