Skip to main content

Økonomiske støttespillere

Vi takker for ekstra økonomisk støtte til vårt arbeid i Forum for sjø- og jordkabelteknologi. Slik økonomisk støtte er svært viktig for FSJTs arbeid.

FSJT har i 2023 mottatt følgende økonomisk støtte utover ordinært medlemskap:

 • Regea a/s, 5593 SKÅNEVIK - Elektroinst. og konsulent EIT/SAS - Kr. 2000,-

FSJT har i 2022 mottatt følgende økonomisk støtte utover ordinært medlemskap:

 • Etne Jeger - og Fiskerforening - Kr. 5000,-
 • Haugesund Turistforening, 5500 HAUGESUND - Kr. 4000,-
 • Regea a/s Elektroinstallatør og konsulent EIT/SAS - Kr. 1000,-
 • Skarstølen DA, 5590 ETNE - Drift av parkeringsplass ved Etnefjellet - Kr. 4000,-
 • Disruptive Innovation a/s, 5590 ETNE - Aksjer og eiendom, - Kr. 5000,-
 • Etne Hytter, Øvstebø, 5590 ETNE – Utleie turisthytter - Kr. 3000,-
 • Admmit a/s  5585 SANDEID - Software- og  informasjonsteknologi - Kr. 2500,-
 • Atle Rosseland Kr. 7000,-
 • Etne Venstre Kr. 2000,-
 • Power Etne Elektrosenter Kr. 2000,-
 • Etne Senterparti Kr. 1000,-
 • MCE a/s, Etne, Mek. produksjonsbedrift, kr. 2000,-
 • Etne Bilservice a/s, Bilverkstad, - Kr. 1000,-
 • IF Klypetussen – Kr. 1500,-
 • Etne Auto a/s 5590 ETNE – Bilverkstad – Kr. 3000,-

I forbindelse med Etnemarknaden arrangerte FSJT en fjelltur 05.08.2022 til Etnefjellet og Strypeheiene, for Stortingsrepresentanter, politikere, organisasjoner m.m. Etterpå var det folkemøte og debatt om sjø- og jordkabel versus høyspentlinjer inne på Skakkesenteret. Dette ble en fantastisk dag for vårt arbeid. FSJT vil si TUSEN TAKK til alle firma som har støttet oss denne dagen.

Forum for sjø- og jordkabelteknologi har mottatt økonomisk støtte fra flere bedrifter og også fra private personer både i Etne og andre kommuner. Noen bedrifter har bidratt med varer og tjenester, gratis for oss. Noen av disse ønsker å være anonyme som vi respekterer fullt ut. Denne støtten er svært viktig for vårt dugnadsarbeid i FSJT.

Ønsker du som privat person, organisasjon, forening eller firma å støtte FSJT, kan det betales inn til konto nr. 3626 34 59541, Forum for sjø- og jordkabelteknologi, eller via VIPPS nr. 757267.

TUSEN TAKK for all støtte til Forum for sjø- og jordkabelteknologi.